Afschrijven - Afhangen

Artikel 1: Het afschrijven is verplicht voor alle spelers.
Artikel 2: U schrijft persoonlijk af.
Artikel 3: U moet aansluitend afschrijven, dus op de eindtijd van de vorige partij op de betreffende baan.
Artikel 4:  Afschrijven kan geschieden voor maximaal 45 minuten.
Artikel 5: Geen enkele speler mag de baan voortijdig verlaten om opnieuw voor een volgende tijdsperiode af te schrijven.
Artikel 6: Wedstrijden die gespeeld worden voor de clubkampioenschappen of competitie mogen uitgespeeld worden. Deze wedstrijden moeten aangegeven worden met het  label "clubkampioenschappen" of “competitie”.
Artikel 7: Voor baan 9 is het gestelde in art. 6 niet van toepassing.
Artikel 8: Bij dubbel geldt ook het 45 minuten-systeem en dienen dus 4 pasjes in dezelfde tijdsperiode te zijn afgeschreven.
Artikel 9: In het geval dat het vereiste aantal pasjes (2 enkelspel, 4 dubbelspel) niet is afgehangen, is het andere leden toegestaan op de reeds afgeschreven tijdsperiode af te schrijven indien men wel over het vereiste aantal geldige pasjes beschikt.
Artikel 10: Bij grote drukte vragen wij u sportief te zijn en te dubbelen, zodat eenieder het spelen mogelijk wordt gemaakt.
Artikel 11: Op de geplande onderhoudstijden, geplande toernooiwedstrijden, competitie en geplande trainingen, mag niet worden afgeschreven.
Artikel 12: Bij overtreding van dit reglement behouden de daarvoor bevoegde personen zich het recht voor orde op zaken te stellen.
Artikel 13: Het is verboden te tennissen met niet-leden. Niet-leden kunnen wel een dagpas kopen. Een boete van 12 euro zal opgelegd worden aan leden die tennissen met illegale personen (overeenkomst HR art.25)