Privacyverklaring

Privacyverklaring/AVG

Tennisvereniging De Raam Lieshout respecteert en beschermt uw privacy. Deze privacyverklaring informeert u over ons privacy beleid met betrekking tot onze website en de keuzes die u kunt maken in verband met de manier waarop uw gegevens verzameld en gebruikt worden.


Contactgegevens:

TV De Raam Lieshout

Provincialeweg 22

5737 GH  LIESHOUT

www.tvderaam.nl
0499 - 421977


Persoonsgegevens die wij verwerken

Tennisvereniging De Raam kan op de website en in de ledenadministratie persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van de tennisvereniging, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan de tennisvereniging heeft versterkt.


Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Pasfoto
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op de website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.
 •  Bankrekeningnummer


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Tennisvereniging De Raam verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken


Geautomatiseerde besluitvorming

Tennisvereniging De Raam neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een menselijke handeling tussen zit.


Hoe lang TV De Raam persoonsgegevens bewaart

Tennisvereniging De Raam bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens > 180 dagen na beëindigen van samenwerking


Delen van persoonsgegevens met derden

Tennisvereniging De Raam verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Tennisvereniging De Raam blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U hebt het recht om uw persoonsgegevens, die op de website in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Tennisvereniging De Raam zal zo snel mogelijk, op uw verzoek reageren.


Hoe TV De Raam persoonsgegevens beveiligd.

Tennisvereniging De Raam neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Tennisvereniging De Raam maakt gebruik van een betrouwbaar SSL certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..